X在线客服
 • QQ客服
  QQ客服
 • 皇嘉大家长

  财哥

  设计职称:皇嘉装饰大家长(领袖)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ●设计理念: 人生价值观:成就他人成就自己!

  ●财哥简介:

  一位满怀激情、感恩、行动力敏捷集一身的80后奋青
  浙江金华皇嘉装饰大家长
  浙江金华职业技术学院校外特聘督导
  浙江金华技师学院校外特聘督导
  上海智慧之光集团互生公司导师、股东

  财哥人生价值观: 成就他人成就自己!

  皇嘉公司价值观: 为有缘的“嘉”人提供盛大的创业平台